608 606 940 info@aislaconfort.es

Humitats per condensació

Causa: Què ho provoca? Què són?

En certs habitatges sorgeixen fongs de taques negres que es van expandint per les parets, racons i darrere dels armaris. També la humitat crea olor fins i tot a la roba i acaba creant un ambient insalubre. Les humitats de condensació creen entelament als vidres de les finestres que arriben a mullar fins i tot el terra. A més, els fongs provoquen problemes respiratoris de salut.

Les causes del problema de les humitats de condensació són una combinació dels següents factors:
– Mala ventilació.
– Mal ús de calefacció.
– Aïllament tèrmic deficient o excessiu.

 

Els habitatges afectats pateixen:

– Taques de floridura als racons, darrere dels armaris, etc.
– Olor a humitat.
– Entelament als vidres, ceràmiques, sòls, alumini.
– Falta de rendiment de calefacció.
– Problemes respiratoris.

La solució

Amb el dispositiu antihumitat PIV i PIV ONE que són sistemes de ventilació centralitzada per impulsió. Destinat a assegurar una renovació eficaç de l’aire viciat de la casa introduint aire net de l’exterior (a la temperatura adequada) renovant lentament i gradualment l’aire interior sense molèsties, estalviant calefacció i actuant en l’origen del problema l’excés d’humitat en l’ambient així impedint la formació de floridura (fongs que es creen i es reprodueixen en ambients humits).

Principi general de funcionament:

  • El PIV PRESS IMPULS VENTILATION ) està equipat d’una bateria elèctrica de 500 W pel preescalfament automàtic de l’aire nou en temps fred.
  • La unitat s’instal·la en un fals sostre o a les golfes de l’habitatge.
  • Amb el dispositiu PIV instal·lem una sèrie d’elements en la fusteria o a les parets per permetre l’evacuació a l’exterior de l’aire humit, viciat i contaminat.
  • L’aire nou s’agafa de l’exterior conduït amb un conducte i passa a través d’un filtre de gran mida. La velocitat de l’aire és molt baixa i l’obstrucció del filtre és mínima.
  • L’aire nou net és insuflat dins del volum habitat, gràcies a una boca de gran diàmetre, col·locat en un espai central (passadís, replà).
  • El PIV té 4 règims de funcionament: caudal per adaptar-se a qualsevol tipus d’habitatge.
  • Permet escalfar l’aire exterior partint de temperatures exteriors de fins 0 ºC. (Només els dispositius amb regulació de temperatura electrònica poden garantir una temperatura d’entrada d’aire adequat).
  • L’aire nou d’impulsió dins del volum d’habitacle mai serà inferior a 10 ºC.
  • La ventilació es para quan la temperatura ambient és superior a 25 ºC amb la finalitat d’evitar la introducció de l’aire calent.
  • Amb el sistema antihumitat PIV ONE tractem només un espai millorant la qualitat de l’aire interior i reduïm enormement el risc de malalties respiratòries.

Contacte

Truca'ns al 608 606 940 
o envia'ns un correu electrònic a
info@aislaconfort.es

k

Sol·licitar pressupost

Sol·licita un pressupost sense compromís a través de la nostra àrea de contacte.

Descobreix les opinions

D'un total de 70 opinions dels nostres clients, obtenim una puntuació de 4,4 sobre 5.